Naša Facebook stran

Mednarodni mladinski projekt MLADI VODITELJI ZDRUŽENI ZA DEMOKRACIJO izvaja Zavod Jnana Bhakti Prada Trust iz Celja in se odvija pod okriljem programa CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote).

 

Cilj projekta je podpreti demokratično in državljansko udejstvovanje mladih med 14. in 26. letom ter okrepiti pomen njihovega vključevanja in zastopanja v evropskem procesu odločanja. V projektu sodeluje osem organizacij iz sedmih držav. Zavod Jnana Bhakti Prada Trust iz Celja je eden od osmih pridruženih evropskih partnerjev in koordinator za izvajanje projekta na področju Slovenije.

 

Izzivi s katerimi se v okviru projekta soočajo so predvsem pogosto spregledana vključenost državljanov in pravica do sodelovanja v celotni Evropi. Nenehne družbenopolitične spremembe v zadnjih dveh letih ter zdravstvene omejitve in varnostni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID19 so ta pojav še okrepili, pri čemer so bili ogroženi zlasti mladostniki, kot najbolj ranljiva skupina prebivalstva. Kriza zaradi COVID-19 je otrokom ovirala predvsem pravico do izobraževanja, jih izpostavljala različnim vrstam nasilja in okrepila neenakosti. Zato je načrtovanje in ustvarjanje priložnosti za mreženje ter omogočanje pravice do sodelovanja za vse otroke in mlade, zlasti neprivilegirane skupine, bistvenega pomena za njihovo dolgoročno podporo, kakor tudi zagotavljanje orodij, ki bodo okrepila njihovo ozaveščenost o pravicah in vrednotah ter povečala njihovo sodelovanje v družbi.

 

Projekt je odlična priložnost, da mladi izvedo več o prednostih aktivnega državljanstva in drugih priložnostih, ki jih ponuja EU.

Za uspešno spopadanje z izzivi in namenom doseganja ciljev projekta so za mlade, ki se bodo vključili v projekt, pripravili naslednje aktivnosti oziroma dogodke:

  • Spletni mentorski program za zagovorništvo za 140 mladih voditeljev v 7 partnerskih državah.
  • Obiski EU parlamenta za udeležence mentorskega programa.
  • Skupno EU srečanje o vključevanju mladih v proces odločanja na evropski ravni, namenjeno prvim volivcem na volitvah v Evropski parlament leta 2024.
  • Nacionalno zagovorniško kampanjo za spodbujanje pravic otrok in mladih ter aktivnega državljanstva.

Vse projektne aktivnosti, usposabljanja in izobraževanja so za udeležence brezplačni, vključno z nastanitvami, prehrano in prevozom. 

Prijavite se lahko tudi preko spletnega obrazca.

 

Več informacij v zvezi s projektom najdete na FB strani Mladi voditelji združeni za demokracijo in na naslednji povezavi: https://respublications.eu/mladi-voditelji-zdruzeni-za-demokracijo/

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice