Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2023, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

 

Okvirna sredstva v skupni  višini 170.000,00 EUR bodo predvidoma zagotovljena na naslednjih proračunskih postavkah:

- Razvojni programi kmetij v višini 150.000 EUR,

- Delovanje društev (tehnična podpora) v višini 17.000 EUR,

- Ekološko kmetijstvo 3.000 EUR.

 

Prijavitelji morate prijavo oddati najpozneje do vključno četrtka 6. 4. 2023.

 

Stran razpisa

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice