Naša Facebook stran

Po ugotovitvah CNVOS-a večina zavodov še vedno nima urejenih aktov v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Ta je stopil v veljavo leta 2018, zato je skrajni čas, da zavodi to storite. 

 

Med pogoji, po katerih organizacija velja za NVO, je tudi pogoj neprofitnosti in prenos premoženja na drugo nevladno organizacijo v primeru prenehanja. 

 

Zakon pravi, da je neprofitna tista organizacija, ki ima v svojem aktu določeno, da:

  • presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
  • svojega premoženja v nobenem primeru ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe,
  • v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Zato priporočamo, da zavodi preverite svoje akte in jih uskladite z zakonom.

 

Več...

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice