Naša Facebook stran

Občina Sevnica je objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2023.  

Predmet razpisa so:
- netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov
tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev
športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne športne lige.

 

Na razpis se lahko prijavite športna društva, zveze društev, društva invalidov. Rok za oddajo prijave je 17.2.2023.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice