Naša Facebook stran

Regionalna razvojna agencija Posavje vabi zainteresirano javnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško k včlanitvi v lokalno partnerstvo za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.

 

V lokalno partnerstvo so lahko vključite tudi nevladne organizacije, ki imate sedež v Posavju pa tudi tiste, ki imate sedež izven območja regije Posavje, vendar delujete na območju regije Posavje.

 

LAS (Lokalna akcijska skupina) mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev:  javnega, ekonomskega/gospodarskega in socialnega/civilnega, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

 

LAS je vzpostavljena z namenom izvajanja pristopa:

  • LEADER - lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in
  • CLLD - lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje oz. najdlje do 31. 12. 2029, pri čemer je 1. rok za vstop v članstvo za potrebe vzpostavitve LAS  je 17. 02. 2023.  

 

PRISTOPNA IZJAVA

 

Stran poziva

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice