Naša Facebook stran
Potekel
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih za leto 2023. Povabilo je odprto od 11. 11. 2022 do razdelitve sredstev, najdlje do 28. 4. 2023.

 

Javna dela so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

 

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

 

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za dva sklopa programov: 

  • s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in
  • z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga). 

Na voljo je 14.000.000 EUR iz proračuna RS.

Okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih. 

 

 

Stran javnega povabila

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice