Naša Facebook stran

Na pobudo CNVOS med upravičence do pomoči oz. sofinanciranja stroškov električne energije in zemeljskega plina novela Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vključuje tudi društva (ali zveze društev) in (zasebne) zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost.

 

Katero društvo ali zasebni zavod in do kakšne višine pomoči ste upravičeni, kje lahko vložite vlogo preverite tukaj.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice