Naša Facebook stran
Potekel

Mestna občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Krško v letu 2023, kjer zbirajo predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti LPŠ, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

 

Na razpis se lahko prijavite športna društva in zveze, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, pravne osebe, registrirane za opravljanje športne dejavnosti in zasebni športni delavci do 15.11.2022.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice