Naša Facebook stran
Potekel

Ministrstvo za kulturo poziva vse zainteresirane kandidate, da podajo kandidaturo za članstvo v stalnih strokovnih komisijah za naslednja področja:

1. uprizoritvene umetnosti,

2. glasbene umetnosti,

3. vizualne umetnosti, arhitekturo in oblikovanje,

4. intermedijske umetnosti,

5. slovenski jezik,

6. področje knjige,

7. knjižnično dejavnost,

8. premično kulturno dediščino,

9. nepremično kulturno dediščino,

10. nesnovno kulturno dediščino

11. mednarodno sodelovanje in promocijo,

12. arhivsko dejavnost,

13. ljubiteljske kulturne dejavnosti,

14. kulturne dejavnosti manjšinskih in ranljivih družbenih skupin,

15. avdiovizualno področje,

16. podeljevanje štipendij in

17. podporne programe v kulturi.

 

Rok za oddajo prijav je do vključno 18. 10. 2022.

 

Kandidat za člana strokovne komisije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

● je seznanjen z vsebino Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 125/22);

● pozna delovanje različnih organizacijskih oblik (javnih zavodov, nevladnih organizacij, samozaposlenih idr.) na področju delovanja komisije oziroma se zavezuje, da se bo za namene strokovnega in konstruktivnega sodelovanja v strokovni komisiji ministrstva najpozneje v mesecu dni po imenovanju izobrazil o delovanju različnih organizacijskih oblik delovanja na področju, ki ga pokriva komisija;

● ima sposobnost objektivnega strokovnega argumentiranja in pisnega izražanja v slovenskem jeziku;

● redno spremlja področje delovanja komisije.

 

Vljudno vabljeni k oddaji kandidatur.

 

Več...

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice