Naša Facebook stran

Na seznamu ste vse nevladne organizacije, ki ste do 31. decembra 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter ste bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2022. Na seznamu je 5.999 nevladnih organizacij.

 

Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco.

 

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

  • Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1%). Če boste izbrali organizacijo, ki je ni na veljavnem seznamu, vam bo program oddajo vloge zavrnil.
  • Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.
  • preko obrazca na CNVOS aplikaciji 1% dohodnine. Postopek namenitve dohodnine vašim članom in podpornikom lahko olajša naša aplikacija 1 % dohodnine(aplikacija bo posodobljena tekom tega tedna)

Davčni zavezanci lahko izberejo največ deset organizacij, ki jim želijo nameniti del dohodnine, pri čemer seštevek vseh ne sme presegati 1 % dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenijo najmanj 0,1 %, lahko pa tudi 0,2 %, 0,3 % itd.

 

Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2022 bo prvič izveden v septembru 2023. FURS bo zbrane zneske donacij upravičenim organizacijam tako nakazal do 30. septembra 2023.

 

Vir: CNVOS

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice