Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice je objavila Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2022. Cilj razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2021 ali 2022 izbrani na razpisih programov EU ali drugih programov, razpisanih na državnem nivoju in v letu 2022 še vedno potekajo.

 

V novem programskem obdobju 2021-2027 se kohezijska sredstva usmerjajo iz investicij v t.i. mehke vsebine. Te bodo z različnimi instrumenti sofinancirane preko določenih posredniških teles. Sredstva postavke so rezervirana za sofinanciranje razvojnih projektov, podprtih iz virov kohezijskih sredstev ali drugih sredstev znotraj države, kjer bodo prednostno obravnavani projekti s področja turizma ter projekti za vključevanje ranljivih skupin (Romi, brezposelni …).

 

 

Občina Brežice bo projekte v letu 2022 sofinancirala v višini do 100% izkazanih stroškov, neposredno vezanih na projekt, ki niso pokriti iz drugega vira.

 

Upravičeni prijavitelji so javni zavod ali nevladna organizacija. Rok za oddajo predlogov je 20.9.2022.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice