Naša Facebook stran
Potekel

Občina Sevnica ob svojem prazniku, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno pripomorejo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

 

Predloge za podelitev priznanja lahko podate občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine ter organi lokalne skupnosti.

 

Predloge lahko posredujete do 15.septembra 2022.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice