Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice je objavila Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v letu 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocijskega materiala in promocijskih dogodkov, ki promovirajo vinorodne okoliše in vinarje širši javnosti in sledijo namenu oblikovanja prepoznavnih tradicionalnih dogodkov v kraju. Dogodek je zasnovan na območju občine Brežice, promocija dogodka poteka širše, izven meja občine. Sofinanciralo se bo tudi izdelavo promocijskega materiala, multimedijske predstavitve in predstavitev na svetovnem spletu. Javni razpis pokriva aktivnosti, ki so se izvajale v času od 1.1.2022 do 25.11.2022. Interes Občine je, da prijavitelj v prihodnosti na dogodku gradi promocijsko zgodbo svojega vinorodnega okoliša in vinarjev. Upravičeni prijavitelji so vinogradniška društva s sedežem v občini Brežice. Rok za oddajo je do 16.8.2022.

  

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice