Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice je objavila Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov, katerih cilj je vzdrževanje investicijske ter uporabne vrednosti objektov, namenjenih za opravljanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ter investicijske ureditve pripadajočega funkcionalnega zemljišča. Za lovske objekte se smatrajo v tem razpisu lovske koče s pripadajočimi objekti kot so hladilnice za uplenjeno divjad. 

Upravičeni prijavitelji so lovske družine, ki imajo sedež v občini Brežice. Rok za oddajo je do vključno srede, 10.8.2022.

 

Stran razpisa

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice