Naša Facebook stran
Potekel

Mestna občina Krško je objavila Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v mestni občini Krško za leto 2022, ki je namenjen sofinanciranju izvedenih turističnih in drugih prireditev v mestni občini Krško, katerih cilj je promocija občine in povečanje turističnega obiska v mestni občini Krško ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so se izvajale ter bile plačane v razpisnem obdobju od 16. 7. 2021 do 15. 7. 2022.

 

Prijavijo se lahko društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma, rok za oddajo prijav je 19.7.2022.

 

Stran razpisa

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice