Naša Facebook stran
Potekel

Občina Sevnica je objavila razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v letu 2022. Predmet javnega razpisa so obnove sakralnih stavb, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica razglašene za kulturne spomenike. Upravičeni stroški so stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju ter obnovi kulturnega
spomenika, sem spadajo, stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, konservatorsko – restavratorski posegi. Upravičeni prijavitelji so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju Občine Sevnica. 

 

Rok za oddajo vlog je do 15.7.2022.

 

Stran razpisa

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice