Naša Facebook stran
Potekel

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru Podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (80 odstotkov iz sklada EKSRP, 20 odstotkov iz naslova proračuna Republike Slovenije). Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe iz Posavja. Rok za oddajo je do 8.9.2022

 

 

Stran razpisa.

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice