Naša Facebook stran
Potekel

Občina Brežice objavila javni poziv za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2022. Predmet javnega razpisa je pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri organizacijah s sedežem v občini Brežice. Sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in kulture, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov. Sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti se nameni za izmenjave pobratenih šol in se krijejo stroški mobilnosti in predstavljajo dodatno aktivnost šole. In sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in občanov, a za tovrstne projekte ni drugih rednih virov sofinanciranja. Projekt mora biti zastavljen tako, da predstavljal doprinos za lokalno skupnost, prispeva k večji promociji občine in da v okolje občine prenaša nova znanja in izkušnje. Projekt se lahko prijavi le enkrat in mora predstavljati noviteto v prostoru ter dosegati zahtevane cilje razpisa. Poudarek bo na projektih, ki bodo sledili ciljem in izzivom, ki jih naslavljata Evropsko leto mladih 2022 in/ali Evropsko mesto športa 2022.

 

Rok za oddajo vlog je do 30. 10. 2022

 

Stran razpisa

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice