Naša Facebook stran

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje najema objektov v upravljanju Zavoda za šport Brežice za izvajalce programov športa v letu 2022.

Cilj javnega razpisa je zapolnitev prostih kapacitet športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport Brežic namenjene za izvajanje programov v javnem interesu.

 

 

Občina Radeče objavlja Razpis za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče. Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti s strani občine.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice