Naša Facebook stran
Potekel

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za leto 2022

 

Podeljujejo se naslednja priznanja:
a) naziv Častni občan – se podeljuje občanom Občine Radeče in drugim državljanom RS, kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Radeče. Vsako leto se lahko podeli en naziv Častnega občana.

 

b) Zlatnik Občine Radeče – podeljuje se za:

– večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena

– večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli največ dva Zlatnika Občine Radeče.

 

c) Srebrnik Občine Radeče – podeljuje se:

– za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja,

– ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,

– ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.

 

 

Rok za predložitev predlogov je 6. maj 2022. Več o razpisu si lahko preberete na tem linku.

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice