Naša Facebook stran

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)  določa zvišanje davčnih olajšav za donacije samostojnih podjetnikov, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 %. Določba je stopila v veljavo 22. marca 2022 in velja že za leto 2022. 

 

Sprememba ureditve davčne olajšave za donacije samostojnih podjetnikov se nanaša na:

  • dvig davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 % obdavčenih prihodkov davčnega obdobja zavezanca,
  • možnost olajšave za dodatnih 0,2 % obdavčenih prihodkov za donacije, izplačane v športne namene. Do 19. marca je ta dodatna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu,
  • dodatna olajšava za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kjer davčna olajšava znaša do 3,8 % obdavčenih prihodkov.

Sprememba velja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022 in sicer tako, da bo lahko donator uveljavljal davčno olajšavo do 5 % obdavčenega prihodka, vendar pa olajšava nikoli ne sme presegati višine davčne osnove.

 

Vir: CNVOS

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice