Naša Facebook stran
Potekel

Društva, zavodi in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu morajo na dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu, morajo vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca poslati poročilo o delu pristojnemu ministrstvu, ki jim je podelilo ta status.

 

Nevladne organizacije, ki so tak status pridobile v letu 2020, morajo tako poročati o delu, ki so ga opravile v letih 2020 in 2021.

Poročilo o delu v preteklih dveh koledarskih letih morajo nevladne organizacije predložiti ministrstvu, ki jim je podelilo status v javnem interesu. Predložiti jim morajo tudi program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

 

Če ima nevladna organizacija status v javnem interesu na več področjih, predloži poročilo in program bodočega delovanja le enemu ministrstvu, in sicer tistemu, ki ji je podelilo status (izhaja iz odločbe).

 

Poročilo o delu je treba pripraviti tako, da so iz njega razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti in pomembnejši dosežki na področju delovanja v javnem interesu. Poročilu je treba priložiti dokazila o aktivnosti in dosežkih, ter poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu.

 

Kdo lahko pridobi status NVO v javnem interesu in kako, si preberite tukaj.

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice