Naša Facebook stran

Mi smo Zavod Dobra družba in zaljubljeni smo v nevladne organizacije.

  • Nevladne organizacije, ki so do sedaj vsaj 200-tim mladim posavskim udeležencem omogočile,  da so preko izdelave filma in fotografije razvili svojo ustvarjalnost, ideje, medsebojno razumevanje in sodelovanje. (Zavod LijaMedia)
  • Nevladne organizacije, ki vsako leto vsaj 150-im udeležencem omogočijo izkušnjo trajnostnega načina življenja na kmetiji.. (Zavod Veles)
  • Nevladne organizacije, ki osebam s cerebralno paralizo in ostalimi motnjami v razvoju nudijo kvalitetno preživljanje prostega časa in osebno asistenco. S športnimi, terapevtskimi in družabnimi aktivnosti osrečujejo ranljive skupine, da lahko tudi one živijo življenje, ki ga je vredno živeti. (Društvo Sonček Posavje in Zavod Skrivnost)

Pomagamo jim, da živijo svoje poslanstvo. Zato jih krepimo. Jim nudimo vso potrebno podporo in pomoč. Jim pomagamo pri računovodskih in pravnih zagatah. Jih obvestimo o spremembah zakonodaje. Jim priskočimo naproti pri pripravi razpisne dokumentacije. Se v njihovem imenu pogajamo in trudimo, da jim omogočamo boljše pogoje za delovanje. Jih obiščemo in z njimi sodelujemo. In se ob vsakem njihovem uspehu z njimi veselimo…

 

V koga ste pa vi zaljubljeni?

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice