Naša Facebook stran

Društvi ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, in Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, sta ob koncu skupnega projekta »KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij«, ki ga je financiralo Ministrstvo za javno upravo RS, izdali priročnik z naslovom Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja.

 

Priročnik poskuša ponuditi nekaj kratkih, a zelo pomembnih napotkov v primerih, ko je sodelovanje oteženo zaradi močneje izraženih simptomov motnje. Pri tem je ključno, da prostovoljce na več mestih opominja, da ne smejo prevzeti nalog in odgovornosti, ki jo morajo nositi strokovni delavci organizacij.

 

Priročnik osvetli tudi izjemno pomembno, a največkrat spregledano vprašanje: ali lahko uporabniki (socialnovarstvenih) programov za duševno zdravje opravljajo prostovoljsko delo v organizaciji ter tako hkrati nastopajo še v vlogi prostovoljcev? V društvih si v skladu s svojim poslanstvom, pa tudi globalnimi trendi na področju duševnega zdravja prizadevajo, da bi ljudi s težavami v duševnem zdravju – torej uporabnike njihovih programov – aktivno vključevali tudi v izvajanje programov in aktivnosti, največkrat ravno v vlogi prostovoljcev.

 

Posebno poglavje je namenjeno tudi pandemiji covida-19, ki zadnji dve leti intenzivno narekuje tempo življenja povsod po svetu. Vloga prostovoljcev se je v tem času le še povečala, prav tako je v prihodnosti pričakovati povečano pojavnost duševnih motenj, kot posledice dolgoročnih vplivov omejitev ter pandemske izčrpanosti.

 

PRIROČNIK

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice