Naša Facebook stran

Konferenca konzorcija z imenom  ’Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh’

 

Prejšnji četrtek 13.1.2022, se je v Mladinskem centru Sevnica odvijala zaključna konferenca nevladnih organizacij, ki so, povezane v konzorcij s sloganom ’Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh’ v Posavju izvajale pomoč v okviru raznovrstnih programov za posebno ranljive skupine. Konzorcij, ki je trajal 27 mesecev, in se s koncem meseca januarja izteče, sestavljajo Družinski inštitut Zaupanje, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, LIJAmedia – zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, Zavod EMMA in mi Zavod Dobra družba.


Začetek konzorcija je nastal v Zavodu Dobra družba, kjer v okviru programa Stičišče NVO Posavja nevladnim organizacijam v regiji že šesto leto zapored nudimo številne brezplačne storitve in podporo po meri organizacij, kot so informiranje, izobraževanje, zagovorništvo, svetovanje in mentorstvo, pomoč pri elektronskem poslovanju, mreženje z drugimi organizacijami in priprava novih projektov.
Družinski inštitut Zaupanje, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Zavod Lijamedia, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško in Zavod EMMA, ki so svoje delo združili v konzorcij, smo dobro poznali, še posebej njihovo strokovnost in predanost svojim uporabnikom. In ker smo želeli prispevati tudi k temu, da se še dodatno razvijajo, ranljivim skupinam ponudijo nove in še boljše storitve, pa tudi v Posavje pripeljati dodatne zaposlitve, smo 2019 ob objavi Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva, takoj zgrabili priložnost in spodbudili nastanek posavskega konzorcija.
Konzorcij kot celoto smo mentorirali pri razvoju projektne ideje, samemu pisanju prijavnice spremljali pa smo jih tudi ves čas izvajanja projekta in glede na specifične potrebe, pomagali, svetovali. Poseben izziv je vsem nam vsekakor bilo obdobje zaprtja države, ko so ranljive skupine bile še bolj izpostavljene in potrebovale še več podpore, na kar so se organizacije še dodatno odzvale.

 

Med ključne kazalnike konzorcija sodijo zaposlitve petih strokovnih delavcev v partnerskih organizacijah, izvedba izobraževanj za strokovne delavce, razvijanje novih metod dela z ranljivimi skupinami, nastanek novih aktivnosti za ranljive skupine, izvedba analize potreb ranljivih ciljnih skupin v Posavju, priprava novih projektnih predlogov, ki bodo odgovarjali na te potrebe, izvedba aktivnosti na terenu in pri partnerskih organizacijah, izvedba ozaveščevalnih dogodkov o težavah in potrebah ranljivih ciljnih skupin ter predstavitve našega dela v bolj odročnih krajih. Lahko rečemo, da smo skupaj v konzorciju preživeli res dve polni, bogati leti. Med nami so se spletle močne vezi sodelovanja, spoštovanja, novih izkušenj, znanj.
Aktivnosti, ki so jih posamezne organizacije izvajale je bilo veliko, kljub epidemiji in zaprtju države so bili na voljo vsem, posebno pa ranljivim.


V Družinskem inštitutu Zaupanje so v času zaprtja države zaradi epidemije ponudili brezplačno telefonsko terapevtsko pomoč prebivalcem Posavja, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami DGN Posavja Krško in Zavodom EMMa so za uporabnike njihovih programov pripravili niz ozaveščevalnih dogodkov glede problematike gluhih in naglušnih ter problematike med vrstniškega nasilja in nasilja v družini, razvili so celovit spletni program za podporo ločenim staršem, v sodelovanju z osnovno šolo s prilagojenim programom in Občino Škocjan so še dodatno zaposlili invalidno osebo za prevoz dečka z motnjo avtističnega spektra v šolo in nazaj, saj se deček zaradi specifike svoje motnje še ne more vključevati v javni prevoz. V sodelovanju z Zavodom EMMA so ponudili brezplačno terapevtsko pomoč njihovim uporabnicam z izkušnjo nasilja v družini. V sodelovanju z Zavodom LIJAmedia so izvedli niz filmskih delavnic ter delavnic animiranega filma za otroke, vključene v mladinski center.


Pri LIJAmediji so bili dve glavni aktivnosti organizacije filmska in multimedijska točka za otroke in mlade, ki so jo izvajali na njihovem sedežu, na terenu v sodelovanju z različnimi organizacijami s poudarkom na organizacijah, ki delajo z mladimi, z ranljivimi skupinami in v sodelovanju z organizacijami na podeželju. V času ukrepov v zvezi s koronavirusom pa so jo izvajali tudi preko spleta. Druga večja aktivnost je bil mednarodni projekt Animavision - socialno vključevanje mladih iz ranljivih skupin preko izdelave animiranega filma. V okviru obeh aktivnosti so Izvedli več kot 60 dni aktivnosti za mlade, ki so zajemala vse od izdelave fotografije, kratkih igranih filmov, animiranih filmov in udeležbe na filmskih projekcijah. Poleg tega so izvedli 7 izobraževanj za mentorje iz lokalnih organizacij ter 3 mednarodna eno-tedenska usposabljanja za mladinske delavce na temo animiranega filma. S filmi nastalimi na filmskih točkah so se udeležili 3-eh filmskih festivalov Luksuz filmskega festivala, Filmskega festivala gluhih in naglušnih ter vseslovenskega festivala JSKD za mlade, ter 2-eh lokalnih kino projekcij, s svojimi izkušnjami so sodelovali pri 2-eh pogovorih na temo mentorstva, pripravili 2 pobudi za vključevanje ranljivih skupin, 2 ozaveščevalni foto razstavi mladih avtorjev iz ranljivih skupin, 6 različnih ozaveščevalnih objav v medijih na temo vključevanja ranljivih skupin ter izvedli 9 pogovorov s strokovnimi sodelavci.


V Društvu gluhih in naglušnih Posavje Krško so izvedli več ozaveščevalnih dogodkov (Družinski inštitut Zaupanje Sevnica, Večgeneracijski center Posavje, osnovne šole in druge organizacije) na katerih so predstavili programe društva gluhih in naglušnih, slovenski znakovni jezik- učenje kretenj, pomen in prepoznavanje kretenj, knjižna gradiva, ki so opremljena v slovenskem znakovnem jeziku( zgodbe in pravljice za otroke), sodelovali so z Zavodom Lijamedia v filmskem projektu animiranega filma sprejemanje drugačnosti in fotografski razstavi. V projektu Gluhi strežejo v planinskih kočah, so predstavili komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku, ozaveščali o problematiki gluhote, naglušnosti, tehničnih pripomočkih. Ob mesecu nacionalnega branja so izvedli dogodek - Pokaži mi zgodbo (zgodbe v slovenskem znakovnem jeziku in dramatizacija). V Tednu vseživljenjskega učenja so v sodelovanju z Ljudsko univerzo Krško izvedli dogodek ”Gledamo besede z očmi , govorimo z rokami”.

 

V Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli so izvajali različna predavanja, delavnice za otroke in mlade, psiho edukativne delavnice na teme postavljanja mej, samopodobe, reševanja konfliktov, nenasilne komunikacije in podobno. Ranljivim posameznikom so ponudili prevoz v trgovino in lekarno, za njih so opravljali nakupe ter nudili druge nujne prevoze. Izvajali so učno pomoč v živo kakor tudi preko spleta ter izvedli prvi metuljev tabor za otroke, ki je vključeval delavnice kot so: izdelovanje iz gline, risanje z akvareli, reciklaža, barvanje majic, fraktali, delavnica o čustvih, pohod ter razne športne igre. V izvedbo tabora so vključili mlade prostovoljce, ki so pridobili mnogo novih izkušenj in znanj.


Za sodelujoče organizacije je Zavod EMMA pripravil usposabljanje z naslovom Psihosocialna podpora migrantom, predstavili so metode dela z žrtvami nasilja in svoje delovanje v Posavju. V sodelovanju z Družinskim inštitutom Zaupanje so izvedli delavnico z naslovom »Kako se postaviti zase« za uporabnice skupine za samopomoč. Psihoterapevtka iz omenjenega inštituta je njihovim uporabnicam omogočila brezplačne psihoterapije na njihovem sedežu v Krškem. Psihoterapije so bile velik doprinos v njihovo delo z žrtvami nasilja. V sodelovanju z Zavodom Lijamedia so ustvarili animiran film, ki naslovi tematiko nasilja in informacije kam se obrniti po pomoč.


Slogan ’Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh’ prinaša željo in voljo po nadaljnjem skupnem sodelovanju in delovanju. Vsebine in izkušnje želimo razvijati naprej, da bodo v korist in oporo našim uporabnicam in uporabnikom. Majhno seme potrebuje pogoje, da lahko vzklije in obrodi sadove. Ti pogoji so sodelovanje, podpora in usmerjenost k skupnemu cilju. Ko se povežemo, postanemo močnejši in učinkovitejši, vključujemo vse, še posebej tiste, ki so na obrobju in potrebujejo pomoč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice