Naša Facebook stran
Potekel

 

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila razpis za dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje, v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za: 

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,
  • financiranje investicij ter
  • financiranje obratnih sredstev.

Za sredstva se lahko prijavi vsak subjekt, ki deluje in vlaga na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Sredstva bodo na voljo do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 30. 11. 2022.

 

Stran razpisa

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice