Naša Facebook stran

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022. Na voljo je 4 milijone EUR iz proračuna RS. Okvirno število možnih vključitev je 350 dolgotrajno brezposelnih. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.

 

 

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih.

 

Upravičeni prijavitelji so tudi NVO. Rok za prijavo je do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. 4. 2022 do vključno 12.00 ure.

 

Stran razpisa

 

Občina Brežice ponuja sofinanciranje programov javnih del.

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice