Naša Facebook stran
Potekel

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2022. Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti letnega programa športa, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Gre za sredstva v skupni višini nekaj več kot 680.000 evrov.

 

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 15. novembra 2021. Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem https://krsko.tendee.net/.

 

Stran razpisa

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice