Naša Facebook stran

Uradni list RS je objavil seznam upravičencev do donacij 1 % dohodnine za leto 2021. Na seznamu ste vse nevladne organizacije, ki ste delovale na dan 31. decembra 2020, status nevladne organizacije v javnem interesu pa pridobile najkasneje 31. marca 2021 in bile do dne 31. julija 2021 vpisane v Ajpesovi evidenci nevladnih organizacij v javnem interesu. 

 

Nevladne organizacije, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznamu kljub izpolnjevanju pogojev ni, o tem obvestite pristojno ministrstvo.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice