Naša Facebook stran
Potekel

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

 

Priznanja so naslednja:

- naziv Častni občan Občine Sevnica,

- Grb Občine Sevnica,

- Zlata plaketa Občine Sevnica,

- Srebrna plaketa Občine Sevnica.

 

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi lokalne skupnosti do 10. septembra 2021.

 

Stran razpisa

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice