Naša Facebook stran

Občina Krško je prejela 68 predlogov v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2022.

 

Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji.

Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih bo predlagala komisija, bo potekalo v sprejemni pisarni Občine Krško v okviru delovnega časa in na spletni strani Občine Krško od 4. 6. do vključno 11. 6. 2021. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 2022, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

 

O projektu.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice