Naša Facebook stran
Potekel

Občina Radeče je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2021 za uresničevanje programskih nalog športa. Iz proračunskih sredstev se v višini 45.654,00 EUR sofinancirajo naslednje vsebine:


a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

b) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

c) Kakovostni šport

d) Šport invalidov

e) Športna rekreacija

f) Šport starejših

g) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

h) Delovanje športnih društev in zvez

i) Športne prireditve

j) Športni objekti in površine za šport v naravi

 

Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki, društva in druge organizacije v Občini Radeče, ki so registrirane za opravljanje nepridobitne dejavnosti v športu.  Rok za oddajo je 19.4.2021

 

Stran razpisa

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice