Naša Facebook stran
Potekel

Participativni proračun, ki so ga v občini Krško prvič uvedli v letu 2019, je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri določanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali.

 

Za leto 2022 je na voljo skupno 210.000 evrov za sedem območij. Občanke in občani lahko predlagate projektne predloge med 15. marcem in 15. aprilom 2021. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 4. in 11. junijem 2021. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2022.

 

 

Pogoji za uvrstitev projektnih predlogov na glasovanje:
Projektni predlog bo upravičen za uvrstitev na glasovanje, če ustreza naslednjim kriterijem oz. merilom:

1.Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško.
2.Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
3.Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.
4.Je skladen z nalogami občine.
5.Izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od 7 območij občine.
6.V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško.
7.Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško.
8.Je finančno ovrednoten praviloma do 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma do 30.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

 

Kdo lahko sodeluje?
1.Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
2.Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
3.Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.


Kako oddati projektni predlog?
Predlogi morajo biti do najkasneje 15. 4. 2021 do 24. ure oddani na spletni strani Občine Krško ali na obrazcu, ki bo na voljo v sprejemni pisarni Občine Krško, po navadni pošti na naslov Občina Krško, Participativni proračun, CKŽ 14, 8270 Krško.


Glasovanje

Glasovanje bo potekalo na spletni strani Občine Krško ali v sprejemni pisarni Občine Krško od 4. 6. 2021 do vključno 11. 6. 2021.

Kdo lahko sodeluje?
1.Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
2.Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
3.Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

 

Stran razpisa

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice