Naša Facebook stran
Potekel

Občina Krško je objavila razpis, katerega predmet je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini Krško in so v razpisnem obdobju od 16. 3. 2020 do 15. 3. 2021 izvajali naslednje aktivnosti: 

  • Organizirane programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev v občini Krško in regiji
  • Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja
  • Urejanje turistične infrastrukture:
  • Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena
  • Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene
  • Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju delovanja TD
  • Sodelovanje z drugimi društvi, zvezami oziroma krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom
  • Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma
  • Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
  • Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe 11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma

Prijavite se lahko do 17.3.2021Razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice