Naša Facebook stran

Močni, povezani in učinkoviti je moto posavskih organizacij, ki sestavljajo projektno partnerstvo: Družinski inštitut Zaupanje, Društvo gluhih in naglušnih Posavja, Zavod Lijamedia, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, in pridružena partnerja Zavod Emma in mi, kot regionalno stičišče nevladnih organizacij.

 

Ponosni in veseli smo, da so se prav te nevladne organizacije odzvale na našo pobudo k skupnem pisanju in prijavi na javni razpis Ministrstva za javno upravo*.
Naša vloga je bila predvsem svetovalna in mentorska, organizacije pa so vključevale  svoje delo, ki ga s srcem in strokovno opravljajo že vrsto let.

Naša pisana druščina, od Bistrice ob Sotli pa vse do Sevnice, ima skupen interes v pomoči različnim ranljivim skupinam in izboljšanju pogojev v naši skupnosti in regiji Posavje.

Zelo si prizadevamo za vedno nove in boljše metode, tehnike in znanja, da bi naši uporabniki imeli čim več koristi od našega dela in da bi bili učinki čim večji in čim daljši.

 

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško

spletna stran                                   

FB stran                              

 

Družinski inštitut Zaupanje

spletna stran

FB stran

 

LIJAmedia, Zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje

spletna stran

FB stran

 

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

spletna stran

FB stran

 

Zavod EMMA, svetovanje otrokom in odraslim v stiski, organizacijska enota Krško

spletna stran

FB stran

 

KAJ DELAMO?

In čeprav smo že pregovorno prilagodljivi, hitri in prilagojeni terenskemu delu, smo se morali tudi mi privaditi drugačnemu delovanju zaradi epidemije COVID-19. In nič hudega za to - odkrili smo, da skupaj zmoremo in da smo prav dobri v tem.

Vzpostavili smo dodatne brezplačne storitve, ki blažijo stiske najranljivejših v naši družbi:

terapevtske telefonske ali video pogovore z osebami, ki so se znašle v stiski zaradi epidemije, pogovore in elektronske odzivi za osebe, ki so doživljale nasilje v odnosih,  informiranje uporabnikov z izgubo sluha, dostavo različnih življenjskih potrebščin starejšim iz trgovine ali lekarne, video učno pomoč otrokom in mladostnikom,  ko razmere dopuščajo nudimo brezplačo bivanje zdravstvenemu osebju v Hostlu Gabronka, brezplačno svetujemo o vpeljavi filmske vzgoje v šolo ali druge organizacije, informiramo, svetujemo in pomagamo posavskim nevladnim in drugim organizacijam na daljavo.

Vsi ti stiki so bili osebni, a vendar varni in preko spleta. Na ta način nam je uspevalo tudi izvajati vse redne dejavnosti in številne delavnice: online ustvarjalne delavnice, pogovorna srečanja z mladimi, online tečaje slovenskega jezika za priseljence v Posavju in online Akademija prostovoljskega dela z mladimi ter filmske in animacijske delavnice.

 

NOVE STORITVE

Društvo gluhih in naglušnih je v času projekta eno od svojih uporabnic zaposlilo. Z njeno pomočjo odkrivamo skrite ovire, prilagajamo programe in spreminjamo naše delo od znotraj na ravni posamezne organizacije in ustvarjamo nove storitve.
Z novim uvidom je prišlo tudi do novih zaposlitev, ob sodelovanju z drugo posavsko organizacijo smo zaposlili invalidno osebo, ki dnevno pomaga fantku iz ranljive ciljne skupine.

Izpostavili pa bi še delo na področju mladine v Krškem in Bistrici ob Sotli.

Filmska točka, ki so jo mladi tako zelo sprejeli, je večkrat morala na splet in se tam tudi ustalila, izkazalo pa se je, da so se ji tako še lažje pridružili mladi, ki se ji drugače ne bi mogli. Delo vključevanja otrok in mladih z manj priložnostmi so prepoznali tudi v lokalnih organizacijah in širše. Zavod Lijamedia in udeleženci njihovih filmskih delavnic so bili vabljeni na različne diskusije, kjer so delili svoje izkušnje in podprli raznolikost dela z mladimi in filmsko vzgojo.

Če se sprašujete ali je MD Bistrica ob Sotli enako kot klub Metulj vam potrjujemo, da je - a ker je klub bil letos bolj malo odprt, so se mladinci znašli in zmagujejo online, obdržali so stike s svojimi mladimi uporabniki in postali še bolj prepoznavni in dostopnejši za ljudi v stiski.

 

 

V PRVI OSEBI:

Družinski inštitut Zaupanje

Na Družinskem inštitutu Zaupanje smo zelo ponosni na to, da smo kljub obilici  aktivnosti uspeli razviti nove metode dela in storitve.
Zelo zadovoljni smo, da smo s pomočjo tega razpisa pridobili sredstva za polovično zaposlitev invalidne osebe, hkrati pa tako poskrbeli še za dečka iz ranljive skupine.

Ta zaposlena oseba v okviru svojega dela poskrbi za prevoze avtističnega dečka, ki se zaradi specifike svoje bolezni ne more voziti s sredstvi javnega prevoza.

Razvili smo tudi novo metodo dela z uporabniki  - video terapevtsko pomoč, ki nam omogoča, da svoje storitve nudimo v času epidemije, hkrati pa smo začeli naša specialna znanja na področjih, na katerih imamo močne reference (npr. terapevtsko delo z ločenimi starši) nuditi ciljni skupini širom Slovenije, ki jim ta naša storitev doslej ni bila na voljo.

 

Zavod LIJAmedia

V LIJAmedia smo v prvi vrsti najbolj ponosni na vse otroke in mlade, ki se vključujejo v naše aktivnosti in ki ohranjajo stik, motivacijo in kreativnost tudi v časih, ki so zaradi korona virusa vse prej kot lahki.

Ponosni smo na njihova novo pridobljena znanja, izkušnje in priložnosti, ki so si jih s tem ustvarili. Še posebej nam je pri srcu, če so to otroci in mladi iz oddaljenih podeželskih krajev, otroci in mladi s posebnimi potrebami, iz vrst priseljencev in taki, ki so v svojem okolju nerazumljeni ali pa se prej v aktivnosti niso vključevali.

Zahvaljujoč temu projektu, je filmska točka postala redna dejavnost, ki je dosegla veliko število otrok in mladih, še posebej iz ranljivih skupin. Skupaj smo jih v letu 2020 vključili več kot 180, od tega več kot 60% iz ranljivih skupin. Naše delo vključevanja otrok in mladih z manj priložnostmi so prepoznali tudi v lokalnih organizacijah in širše. S filmi nastalimi na filmski točki smo bili vabljeni na projekcijo in diskusijo Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Kulturnem domu Krško, kjer smo o svojih izkušnjah spregovorili tako mi, kot udeleženci. Na prepoznavanje in vključevanje različnih ranljivih skupin preko filmske vzgoje pa smo še posebej apelirali v okviru diskusije na mednarodnem Luksuz filmskem festivalu poceni filma, ki so se ga udeležili mentorji filmske vzgoje iz vse Slovenije in tudi iz tujine.

Kadar mlada oseba zaradi različnih razlogov ne dobi ali ne more dobiti ustrezne podpore v ožjem okolju, so usposobljeni mentorji za njen razvoj lahko ključnega pomena. Pogovor je v angleškem jeziku javno objavljen in dosegljiv zainteresiranim tudi mednarodno.


MD Bistrica ob Sotli

V mladinskem društvu smo predvsem ponosni na to, da smo uspeli obdržati stik z mladimi in večino naših aktivnosti prestavili na splet. V ponos nam je tudi to, da se je na nas obrnilo toliko ranljivih oseb, ki smo jim ponudili pomoč. V tem času smo vzpostavili tudi nekaj novih vezi in pridobili še večjo naklonjenost domačinov. Sodelovanje v tem projektu nam omogoča, da lahko v društvu obdržimo zaposlene za daljši čas, kar pa pripomore k doslednemu izvajanju našega strateškega načrta za razvoj društva in lokalne skupnosti.

 

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško

V Društvu gluhih in naglušnih Posavja Krško smo ponosni na to, da smo lahko zaposlili mlado gluho osebo, ki je s tem dobila priložnost za rast, tako na osebnem kot tudi na delovnem področju. Brez tega delovnega mesta bi bila po vsej verjetnosti prikrajšana za to priložnost. Predstavlja vezni člen, most med uporabniki in izvajalci, ponudniki različnih oblik pomoči, saj kot pripadnica ranljive skupine hitro prepozna potrebe uporabnikov ter se odzove na način, ki jim najbolj ustreza. V sklopu konzorcija in tudi izven je imela priložnost spoznati veliko novih vsebin, saj se je udeležila kar nekaj izobraževanj, usposabljanj in tudi različnih dogodkov. Nova znanja posreduje članom društva ter jim je na voljo za pomoč in podporo ter informiranje o oblikah pomoči, ki so jim na voljo. V tem času je tudi pomembno prispevala k ozaveščanju o problematiki gluhih, naglušnih in gluhoslepih tako znotraj konzorcija kot tudi v drugih organizacijah.

 

 

  Vir fotografij: https://www.facebook.com/produkcijaLijamedia in https://www.facebook.com/dgn.posavja.

* Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, Ministrstva za javno upravo RS.

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice