Naša Facebook stran
Potekel

Razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta. Dodeljen znesek je pavšalen, kar pomeni, da organizacije ne bodo poročale o porabi finančnih sredstev, ampak o doseganju rezultatov.

 

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki:

  • so bile ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave na razpis (ustanoviti so se torej morale pred 15. 3. 2016),
  • so v letih 2017–2019 imele povprečni letni prihodek med 100.000 in 500.000 evri,
  • ki izvajajo ali so od 1. januarja 2017 izvedle najmanj tri projekte na naslednjih področjih: a.) Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; b.) Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
  • Imajo sprejet večletni organizacijski delovni načrt ali strategijo.

 

Delavnici v pomoč prijaviteljem:
1. Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni razpis za institucionalno podporo bo v petek, 22.1. 2021, ob 10. uri na ZOOM. Prijavnica

 

2. Strateško načrtovanje – spletna delavnica v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo bo v torek, 2. 2. 2021, ob 10. uri na ZOOM. Prijavnica.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice