Naša Facebook stran

Sklad za NVO je podporni mehanizem za nevladne organizacije, je sistemski vir financiranja nevladnih organizacij in je del proračuna, kot posebna namenska proračunska postavka. Financira profesionalizacijo in krepi kakovost storitev, s katerim nevladni sektor pomaga ljudem. Sklad organizacijam krije delež, ki ga morajo pri evropskih projektih zagotoviti iz domačih virov. Z izgubo tega vira financiranja nevladne organizacije v Slovenijo ne bi mogle več pripeljati evropskega denarja. Z ukinitvijo bi se lahko poslovili tudi od uvajanja novih socialnih storitev v zapostavljenih regijah; od neodvisnega dela na področju človekovih pravic, transparentnosti, boja proti korupciji, lažnim novicam, sovražnemu govoru. Nič od tega namreč nikoli niso niti ne morejo financirati posamezna ministrstva. 

 

Kaj vse sklad predstavlja

Sklad financira in omogoča razvojne investicije, namenjene razvoju novih storitev v nevladnem sektorju, nadgradnjo in profesionalizacijo obstoječih, npr. krepitvi terenskih mrež in usposabljanju prostovoljcev.

- Sklad je pomemben mehanizem uravnoteženega razvoja nevladnih organizacij po regijah in s tem regij samih. Doslej, v dveh letih, je sredstva iz sklada prejelo 194 organizacij iz vseh slovenskih regij.

- Ukinitev sklada bi iz vseh naštetih razlogov pridobivanje razvojnih investicij in sredstev za velike evropske projekte sprevrgla v tekmovanje v priljubljenosti. Poslanstvo nevladnih organizacij pa ni marketing. Poslanstvo nevladnih organizacij je pomoč ljudem in splošnokoristno delo. 

 

Predlog, da se sklad ukine, je prišel brez napovedi v PKP7. NVO smo se takoj odzvale in hitro reagirale. Tako smo tudi mi in naše posavske organizacije kot tudi ostale slovenske NVO na pobudo CNVOS-a skupaj prepričali koalicijske poslance, da umaknejo predlog. In uspelo nam je .... SKLAD OSTAJA!

 

Vir: CNVOS 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice