Naša Facebook stran

 

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2021. Povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 23.4.2021 do 10.00 ure, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe.

 

Prvo odpiranje vlog bo 14.12.2020 ob 12.30 uri, vsa nadaljnja bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj.

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice