Naša Facebook stran

 

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2021, ki bo odprto od 16. 12. 2020.

 

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih. Program obsega pomoč pri oskrbi uporabnikov in predstavlja pomožna dela (uporabniku ali drugemu zaposlenemu delavcu).

 

Upravičeni prijavitelji: pravna oseba, ki opravlja socialno varstvene dejavnosti in je neprofitni delodajalec 

 

Rok za prijavo: do razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2021

 

Stran razpisa: razpis

 

Slika: http://m.ess.gov.si/aktualni-programi/programi/javna-dela-2020-3

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice