Naša Facebook stran

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID- 19 (ZIUOPDVE) tudi nevladnim organizacijam omogoča pridobitev pomoči države v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov v zadnjem četrtletju leta.

 

Za namen ukrepa pomoči države nekriti fiksni stroški predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju (v obdobju oktober 2020–december 2020).

 

Katere nevladne organizacije ste upravičene do pomoči in do katere višine, si oglejte v podrobni razlagi v CNVOS-ovem prispevku.

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice