Naša Facebook stran

Zavod Dobra družba je izvedel postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Posavje po Poslovniku, ki ureja postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij iz regije Posavje v razvojni svet v skladu z 11. členom Zakona o  spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2, in izdaja sklep o imenovanju naslednjih predstavnikov:

 

1. Sašo Obolnar, projektni vodja in ekolog pri Zavodu Svibna.

Predlagatelj: Zavod Svibna, Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec pri Krškem.

 

2. Andreja Pavlin, direktorica Zavoda Dobra družba.

Predlagatelj: Zavod Dobra družba, Trdinova ulica 1, 8250 Brežice.

 

3. Nataša Resnik, usklajevalka osebne asistence pri Društvu gluhih in naglušnih Posavja Krško.

Predlagatelj: Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, CKŽ 60, 8270 Krško.

 

 

Vodja postopka:

Tjaša Penev

 

 

Sklep

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice