Naša Facebook stran
Potekel

 

Občinski svet Občine Radeče za posebne dosežke in uspešno delovanje na področju kulture podeljuje posameznikom, skupinam občanov in društvom Priznanje Ivana Pešca. Vsako leto se lahko podeli eno priznanje.

 

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

 

Pobuda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
- naziv ali ime pobudnika
- ime in priimek ter osnovne osebne podatke prejemnika priznanja
- obrazložitev pobude
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

 

 

Rok za predložitev predlogov je 11. 12. 2020 ali istega dne oddano priporočeno po pošti. Razpisno dokumentacijo najdete na strani Občine Radeče.   

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice