Naša Facebook stran

Od 26. 10. 2020 velja odlok, ki omejuje prehajanje oseb med občinami. 

 

Gibanje posameznikov je omejeno na občino prebivališča, določene pa so tudi izjeme, ko za posameznike ta omejitev ne velja:   

 1. prihod in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

 

Med izjemami je tudi prihod na delo in odhod z dela, kar pomeni, da omejitev gibanja na občine prebivališča ne velja za zaposlene, ki hodijo na delo v drugo občino, prav tako pa ne velja za prostovoljce, ki na primer svoje prostovoljsko delo opravljajo v organizaciji, ki ima svoje prostore v drugi občini.

Med izjeme spada tudi opravljanje pridobitne dejavnosti v drugi občini, kot je sedež organizacije, seveda če gre za dopustno izjemo po Odloku o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 24. 10. 2020.

 

Vir: CNVOS

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice