Naša Facebook stran
Potekel

Zavod za zaposlovanje je objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Na voljo je 6 milijonov EUR. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

 

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Izvajalci lahko predložite ponudbe do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2020.

Upravičeni prijavitelji so neprofitni delodajalci, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register RS za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.
 
 
Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice