Naša Facebook stran
Potekel

2. javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje 2. javnega razpisa za ukrep znaša do 18.000 eur.

 

Upravičeni prijavitelji: fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost

 

Rok za oddajo vlog: Vloge sprejemajo od petega dneva po objavi razpisa do zaprtja javnega razpisa oziroma do 4.9.2020.

 

Stran razpisa: razpis

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice