Naša Facebook stran

Društvo gluhih in naglušnih Posavja deluje v Krškem že 58 let. V vsem tem času društvo sledi in uresničuje številne cilje. Nekaj izmed osnovnih, pomembnejših ciljev, ki jim v društvu vsa ta leta sledijo in jih uresničujejo, so tudi enakovredno vključevanje gluhih in naglušnih oseb v različne oblike aktivnega koriščenja prostega časa, razvijanje lastnih sposobnosti in aktiviranje lastne kreativnosti, razvijanje lastne kulture, informiranja, zdravja, socializacije v slišečem okolju, informacij na njim prilagojen komunikacijski način ter še posebej osveščanje javnosti o specifiki gluhote, naglušnosti in gluhoslepote.

 

V ta namen so se Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško ter njegovi člani pridružili akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah 2020 (GSPK), ki ju organizirata odbor Planinstvo za invalide/OPP (Pin/OPP) v okviru Planinske zveze Slovenije (PZS) in Mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha VKLOP/IZKLOP (MOOSVID), ki je potekala 4. in 5. julija 2020 v Tončkovem domu na Lisci. Geslo akcije je »Biti inkluziven«. S tem geslom so želeli poudariti pomen vključenosti v hribih in gorah, ki naj se širi tudi v dolino. V akciji so sodelovali gluhi, naglušni in slišeči prostovoljci. Zagon za vsakoletno nadaljevanje, akcija namreč poteka že od leta 2018, pa jim dajejo obiskovalci planinskih koč, pa tudi oskrbniki in njihovi zaposleni.

 

Projekt je izjemnega pomena za vse udeležene, še posebej pa za prostovoljce same, saj med prostovoljnim delom strežbe, animacije in vodenja spoznavajo obiskovalce in pohodnike, predvsem pa svoje sposobnosti ter pomen timskega dela. S to akcijo so želeli predstaviti in dokazati, da gluhe/naglušne komunikacija ne omejuje pri izvedbi te akcije, prav vsi namreč lahko komuniciramo na različne načine - od pantomime, pisanja na papir, znakovnega jezika do govora. S prikazom inkluzije, ki se udejanja preko prakse (strežba, animacija, tolmačenje, pohodništvo), je bil to izziv za vse, s katerim pa so se odlično spopadli.

 

Društvo gluhih in naglušnih Posavja osveščevalne dogodke o problematiki gluhote v obliki predstavitev, predavanj in delavnic izvaja tudi v okviru konzorcija nevladnih organizacij Močni, povezani in učinkoviti, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo.

 

Izjava prostovoljke Urške Kozole, članice Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško (DGN Posavja Krško):

» 4. in 5. julija 2020 je v Tončkovem domu na Lisci potekala akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK). Akcije se je udeležilo pet članic DGN Posavja Krško, skupaj s strokovno vodjo programov DGN Posavja Krško, Vlasto Moškon, ki so se akcije udeležile kot prostovoljke. Akcija poteka v organizaciji Planinske zveze Slovenije in MOOSVID, pod geslom »Biti inkluziven«, kar pomeni, da se gluhi in naglušni enakovredno vključujemo v vsakdanje življenje.

Prostovoljke smo se zbrale na prizorišču že en dan pred samim začetkom akcije, kjer smo spoznale najemnika Tončkovega doma na Lisci, gospoda Tomaža Rantaha in njegovo družino. Predstavljen je bil potek akcije GSPK, osnove znakovnega jezika ter za nas najpomembnejše, kako postreči gosta. Čutiti je bilo kar nekaj treme, tako med nami, prostovoljkami, kot tudi pri gospodu Rantahu, ki do sedaj ni imel izkušenj z gluhimi in naglušnimi. Končno smo pričakale sobotno jutro in prve goste. Vsaka prostovoljka je bila zadolžena za točno določene mize, na katerih je bil postavljen komunikacijski valjček, predstavitvena mapa, zloženka o akciji in letak enoročne prstne abecede. Ob 11. uri smo akcijo tudi uradno otvorili. Na otvoritvi so sodelovali vodja prostovoljcev Aleš Peperko, podžupan občine Sevnica Janez Kukec in predsednik DGN Posavja, gospod Bogdan Kuhar. Strežba je stekla, s tem pa nas je zapustila tudi trema. Prvi dan akcije, v soboto, je bila t.i. »Žar sobota«, zato je bil Tončkov dom na Lisci poln obiskovalcev. Med njimi je bilo tudi veliko gluhih in naglušnih iz celotne Slovenije. Zvečer, ko smo s svojimi obveznostmi zaključili, smo se vsi skupaj podružili, poveselili in se počutili kot doma. Naslednji dan se je akcija ponovila. Obiskovalcev je bilo veliko, tako da nam dela ni zmanjkalo, zvečer pa je sledil zaključek, na katerem smo prostovoljke in prostovoljci dobili zahvale. Zame je bilo sodelovanje v tej akciji zelo zanimivo. Pridobila sem veliko novih spoznanj in izkušenj. Veseli me, da smo lahko toliko ljudem pokazali, da zmoremo ter da so spoznali nas, gluhe in naglušne in naš svet.«

 

 Avtorica članka: Urška Kozole, DGN Posavje Krško

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice