Naša Facebook stran
Potekel

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

 

Podelili bodo največ en Grb Občine Sevnica, največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica in največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica in naziv Častni občan Občine Sevnica.

 

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi lokalne skupnosti do 11. septembra 2020.

 

Razpis

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice