Naša Facebook stran

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) za nevladne organizacije prinaša prenehanje obveznosti vpisa podatkov zakonitih zastopnikov v register dejanskih lastnikov pri AJPES.

 

Register dejanskih lastnikov je javna evidenca, ki se vodi pri AJPES in v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur in preprečevanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Z začetkom veljavnosti samodejnega prenosa podatkov bo administrativno breme vpisa za nevladne organizacije odpravljeno. Ohranja pa se obveznost samostojnega popravka podatkov v registru, če na primer nevladna organizacija ugotovi, da vpis ne ustreza opredelitvi dejanskega lastnika.

 

Prenehanje obveznosti vpisa pa še ne bo veljala z uveljavitvijo novele, ampak je vezana na vzpostavitev informacijske rešitve za samodejni vpis v register dejanskih lastnikov. Do takrat morate nevladne organizacije še vedno same vpisovati podatke o zakonitih zastopnikih v register dejanskih lastnikov, in sicer v roku osem dni od vpisa v Poslovni register Slovenije oziroma nastanka spremembe.

 

Država ima sedaj leto dni časa, da takšno informacijsko rešitev vzpostavi.

 

Vir: CNVOS

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice