Naša Facebook stran
Potekel

Regionalna razvojna agencija Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. razpisuje razpis za dodeljevanje kreditov z garancijami za:

 

- pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,

- financiranje investicij ter

- financiranje obratnih sredstev.

 

Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. 

Rok za prijavo je do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 11. 2020.

 

Vse ostale pogoje si oglejte v razpisni dokumentaciji.

 

 

 

 

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice