Naša Facebook stran

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najavlja objavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. 


Predmet javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.

 

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 12. 2021.


Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev javnega razpisa morajo vsi projekti, ki bodo sofinancirani v okviru tega javnega razpisa, dosegati sledeči kvantificiran kazalnik: število izvedenih aktivnosti, namenjenih pomoči ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic – najmanj 28 na ravni celotnega javnega razpisa.


Ciljne skupine javnega razpisa so: žrtve nasilja, starejši, invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju, otroci in mladostniki in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije v postopku izbora prejetih vlog). Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin.


Skupna predvidena višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2022 znaša največ 1.925.000,00 EUR, od tega je 1.174.250,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov iz razpoložljivih sredstev KRVS in 750.750,00 EUR iz razpoložljivih sredstev KRZS.


Ministrstvo bo za financiranje v obdobju od 2020 do 2022 za štirinajst projektov namenilo do 1.925.000,00 EUR po naslednjih sklopih in letih: (1) 2020 - 300.000 EUR, (2) 2021 - 1.443.750 EUR in (3) 2022 - 181.250 EUR.

 

Več informacij bo objavljenih ob objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in spletni strani gov.si.

 

Vir: Portal GOV.SI

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice